Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat beschreven op welke manier persoonsgegevens via deze website worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen deze gegevens worden bewaard.

Voor informatie over de website kunt u per e-mail contact met mij opnemen: info@basjebak.nl

Soort gegevens

Via het contactformulier worden de volgende gegevens verzameld

  • E-mailadres
  • Naam
  • Telefoon (niet verplicht)

Doelen van de verwerking

Heeft u per e-mail of via het contactformulier contact met me opgenomen, dan heb ik gegevens van u ontvangen. Die gegevens gebruik ik om te kunnen reageren op uw vraag/verzoek.

Bewaren en doorgeven

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden niet opgeslagen op de website en worden alleen per e-mail verwerkt. De gegevens die ik verzamel, geef ik zonder uw toestemming niet door aan derden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites

Op onze site komt u ook links naar andere websites tegen. Als u hier op klikt, gaat u weg van basjebak.nl en komt u in een omgeving waar ik geen invloed op heb. Deze sites vallen dus niet onder deze privacyverklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijs ik u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.